Maria Carlsson

Maria Carlsson
+47 45 08 66 90
More info Instagram: mariacarls Maria has been interested in yoga for over 15 years, and became a yoga teacher in Bali in 2018. Marias classes are both calm and empowering and feature insights from mindfulness concurrently as they build strength and flexibility. In today's busy everyday life, this type of yoga gives a valuable peace of mind. Marias vision is to give back to society by sharing her knowledge. She wants to create balance in mind and body to more easily handle everyday life and be present. Maria har vært interessert i yoga i over 15 år, og ble formelt utdannet yogalærer på Bali i 2018. Marias klasser er både rolige og styrkende og har innslag fra mindfulness samtidlig som de bygger styrke og fleksibilitet. I dagens travle hverdag, gir denne typen yoga, en verdifull ro i sjelen. Marias visjon er å gi tilbake til samfunnet gjennom å dele kunnskapen sin: hun ønsker å skape balanse i kropp og sinn for å enklere håndtere hverdagen og å komme dypere inn i sin egen tilstedeværelse.